PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią (SZE). Zamierzony wynik to umożliwienie organizacji wykorzystania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wyniku energetycznego i ciągłego doskonalenia SZE.

Niniejszy dokument:

a) może być zastosowany przez każdą organizację, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, złożoności, położenia geograficznego, kultury organizacyjnej lub produktów i usług, które dostarcza;

b) ma zastosowanie do działań wpływających na wynik energetyczny, które są zarządzane i kontrolowane przez organizację;

c) ma zastosowanie niezależnie od ilości, wykorzystania lub rodzaju zużywanej energii;

d) wymaga wykazania ciągłej poprawy wyniku energetycznego lecz nie określa poziomów poprawy wyniku energetycznego, które należy osiągnąć;

e) może być używany niezależnie lub być dostosowany albo zintegrowany z innymi systemami zarządzania.

Załącznik A zawiera wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu. Załącznik B przedstawia porównanie tego wydania z poprzednią edycją.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN ISO 50001:2018 [IDT], ISO 50001:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 50001:2012 - wersja polska
ICS 27.015, 03.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10E