PN-EN ISO 14065:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe.
Wszelkie wymagania programowe odnoszące się do jednostek są dodatkowe w stosunku do wymagań niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument jest sektorowym zastosowaniem ISO/IEC 17029:2019, która zawiera ogólne zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności jednostek prowadzących walidację/weryfikację jako działania związane z oceną zgodności.
Niniejszy dokument zawiera wymagania sektorowe w uzupełnieniu do wymagań ISO/IEC 17029:2019.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14065:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe
Data publikacji 30-03-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14065:2021 [IDT], ISO 14065:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14065:2013-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 14065:2013-07 - wersja polska
ICS 13.020.40