PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności jednostek prowadzących walidację/weryfikację jako działania w obszarze oceny zgodności. Jednostki działające zgodnie z niniejszym dokumentem mogą prowadzić walidację/weryfikację jako działania strony pierwszej, strony drugiej lub strony trzeciej. Jednostki mogą być tylko jednostkami walidującymi, tylko jednostkami weryfikującymi lub mogą prowadzić obydwa działania. Niniejszy dokument ma zastosowanie w odniesieniu do jednostek walidujących/weryfikujących działających w dowolnym sektorze, potwierdzających, że deklaracje są wiarygodne w odniesieniu do zamierzonego przyszłego zastosowania (walidacja) lub zgodne z prawdą (weryfikacja). Wyniki innych działań w obszarze oceny zgodności (np. badań, inspekcji i certyfikacji) nie są jednak uznawane za podlegające walidacji/weryfikacji zgodnie z niniejszym dokumentem. To samo dotyczy sytuacji, w których działania walidacyjne/weryfikacyjne są wykonywane jako kroki w ramach innego procesu oceny zgodności. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich sektorów, w połączeniu z programami sektorowymi zawierającymi wymagania dotyczące procesów i procedur walidacji/weryfikacji. Niniejszy dokument może być wykorzystywany jako podstawa do akredytacji przez jednostki akredytujące, oceny równorzędnej w ramach grup oceny równorzędnej lub innych form uznawania jednostek walidujących/weryfikujących przez organizacje międzynarodowe lub regionalne, rządy, organy regulacyjne, właścicieli programów, organizacje branżowe, przedsiębiorstwa, klientów lub konsumentów. UWAGA W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania i jest on neutralny w stosunku do funkcjonującego programu walidacji/weryfikacji. Wymagania mających zastosowanie programów są dodatkowe w stosunku do wymagań niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących
Data publikacji 01-12-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17029:2019 [IDT], ISO/IEC 17029:2019 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 03.120.20