PN-EN 60601-2-1:2002/A1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeV

Zakres

Ustalono wymagania, które powinny być spełnione przez producenta na etapie projektowania i konstruowania akceleratorów elektronowych stosowanych w radioterapii oraz określono badania poinstalacyjne i typu. Ustalono granice degradacji funkcjonowania urządzenia, poza którymi można przewidzieć wystąpienie stanów uszkodzenia i zadziałanie blokady aby zapobiec kontynuacji pracy urządzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-1:2002/A1:2003 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeV
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 11-04-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-1:1998/A1:2002 [IDT], IEC 60601-2-1:1998/AMD1:2002 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-1:2005 - wersja polska