PN-EN IEC 60799:2021-07 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące przewodów przyłączeniowych i przewodów pośredniczących przeznaczonych do użytku domowego i podobnego.
Nie dotyczy on przewodów przyłączeniowych do użytku przemysłowego (z wtyczkami i gniazdami przenośnymi, zgodnych z IEC 60309) ani przedłużaczy.
UWAGA Chociaż przewody zasilające giętkie wyposażone w rozbieralne wtyczki i rozbieralne nasadki nie są przewodami przyłączeniowymi w rozumieniu niniejszej normy, to są uważane za podobne do przewodów przyłączeniowych i przeznaczone do tego samego celu; wymagania podane w niniejszym dokumencie mają również zastosowanie do takich zespołów, o ile jest to uzasadnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60799:2021-07 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące
Data publikacji 02-11-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60799:2021 [IDT], IEC 60799:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60799:2004 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.120.30