PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie 2,4 GHz -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń szerokopasmowej transmisji danych. Dokument ten podaje także wymagania dostępu do widma ułatwiające współdzielenie widma z innymi urządzeniami
Urządzenia szerokopasmowej transmisji danych objęte niniejszym dokumentem są użytkowane zgodnie z Zaleceniem ERC 70-03, Załącznik 3 lub Decyzją Komisji 2006/77/EC (z późnieszymi. zmianami}.
Wymienione urządzenia radiowe pracują w paśmie:
-nadawanie 2 400 MHz to 2 483,5 MHz
-odbiór: 2 400 MHz to 2 483,5 MHz
Urządzenia stosujące techniki ultraszerokopasmowe (UWB) nie są objęte niniejszą normą.
UWAGA: : Związek pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE jest podany w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie 2,4 GHz -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01