PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń szerokopasmowej transmisji danych.
Dokument ten podaje także wymagania dostępu do widma ułatwiające współdzielenie widma z innymi urządzeniami.
Urządzenia szerokopasmowej transmisji danych objęte niniejszym dokumentem są użytkowane zgodnie z Zaleceniem ERC 70-03, Aneks 3 lub Decyzją Komisji 2006/77/EC (z późn. zmianami).
Wymienione urządzenia radiowe pracują w paśmie:
-nadawanie 2 400 MHz to 2 483,5 MHz
-odbiór: 2 400 MHz to 2 483,5 MHz
Urządzenia stosujące techniki ultraszerokopasmowe (UWB) nie są objęte niniejszą normą.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla wykazania, że urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują widmo radiowe jak i wspierają jego efektywne wykorzystanie w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 30-05-2017
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015-08 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03 - wersja angielska