PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 62368 dotyczy bezpieczeństwa elektrycznych i elektronicznych urządzeń audio, wideo, urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych i maszyn biurowych ze znamionowym napięciem zasilania nie przekraczającym 600 V. Norma nie zawiera wymagań funkcjonalnych tych urządzeń.
UWAGA 1 Przykłady urządzeń objętych zakresem normy zawarte są w Załączniku A.
UWAGA 2 Znamionowy zakres napięcia 600 V jest rozważany przy urządzeniach z ze znamionowym napięciu 400/690 V.
Niniejsza część IEC 62368 dotyczy również:
- elementów i podzespołów przeznaczonych do tych urządzeń. Takie elementy i podzespoły nie muszą być zgodne z wszystkimi wymaganiami normy, pod warunkiem, że kompletne urządzenie, w którym zostały zastosowane, pozostaje zgodne;
- zewnętrzne zespoły zasilające, przeznaczone do zasilania innych urządzeń w zakresie tej części IEC 62368;
- akcesoria przeznaczone do używania z urządzeniami z zakresu tej części IEC 62368.
Niniejsza część IEC 62368 nie dotyczy systemów zasilających, które nie są integralną częścią takich urządzeń jak przetwornice maszynowe, rezerwowe źródła energii, układów i transformatorów rozdzielczych.
Niniejsza część IEC 62368 specyfikuje zabezpieczenia dla zwykłych osób, osób przeszkolonych i specjalistów. Wymagania dodatkowe mogą być związane ze sprzętem wyraźnie zaprojektowanym lub przeznaczonym do użytku przez dzieci, lub które są szczególnie atrakcyjne dla dzieci.
Uwaga 3 W Australii, prace prowadzone przez poinstruowanego osoby lub specjalisty może wymagać formalnego upoważnienia od organów regulacyjnych.
Norma ta obejmuje urządzenia pracujące na wysokości do 2 000 m, chyba że producent wyspecyfikuje inaczej.
Ta część IEC 62368 nie dotyczy sprzętu do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Mogą być niezbędne dodatkowe wymagania.
Dodatkowe wymagania dla sprzętu przeznaczonego do instalowania na zewnątrz są podane w normie IEC 60950-22.
Ta część IEC 62368 nie dotyczy:
- procesów produkcyjnych, z wyjątkiem testów bezpieczeństwa;
- szkodliwych skutków uwalniania gazów, w wyniku rozkładu termicznego lub spalania;
- procesów unieszkodliwiania (USUWANIA);
- wpływu transportu (innego niż to określono w tej normie);
- skutków składowania materiałów, elementów lub samego urządzenia;
- prawdopodobieństwa obrażeń przez promieniowanie cząstek, takich jak cząstki alfa i
cząstki beta;
- prawdopodobieństwa obrażeń na skutek promieniowania cieplnego i konwekcji energii cieplnej;
- prawdopodobieństwa obrażeń przez ciecze palne;
- korzystania z urządzeń w atmosferze wzbogaconej w tlen lub w atmosferach wybuchowych;
- narażenia na działanie substancji chemicznych, innych niż określone w pkt 7;
- wyładowań elektrostatycznych;
- aspektów środowiskowych;
- wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego.
UWAGA 4 W przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych i oprogramowania bezpieczeństwa elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem (na przykład ochrony obwodów elektronicznych), zobacz IEC 61508-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 06-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 24-03-2015
Data wycofania 18-11-2020
Liczba stron 354
Grupa cenowa XH
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 62368-1:2014 [IDT], IEC 62368-1:2014 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60950-1:2007 - wersja polska, PN-EN 60950-1:2007/A12:2011 - wersja angielska, PN-EN 60065:2015-08 - wersja angielska, PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 60950-1:2007/A11:2009 - wersja angielska, PN-EN 60065:2015-08/A11:2017-09 - wersja angielska, PN-EN 60065:2015-08/AC:2017-03 - wersja angielska, PN-EN 60950-1:2007/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 60950-1:2007/A12:
ICS 33.160.01, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01E, PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09E, PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12E, PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03E