PN-EN 60950-1:2007/A12:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe

Zakres

Wprowadza modyfikacje istniejących zapisów dotyczących narażenia na nadmierne ciśnienie dźwięku. W nowym rozdziale Zx wprowadza zagadnienie ochrony przed nadmiernym ciśnieniem dźwięku od odtwarzaczy muzycznych. W dodatku (informacyjnym) przedstawia znaczenie parametru LAeq wg EN 50332-1

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60950-1:2007/A12:2011 - wersja polska
Tytuł Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe
Data publikacji 12-11-2013
Data wycofania 28-12-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60950-1:2006/A12:2011 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
ICS 35.260, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska