PN-EN 55024:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów

Zakres

Określa wymagania dotyczące badania odporności dla urządzeń techniki informatycznej (ITE, w rozumieniu CISPR 22) w stosunku do ciągłych i przemijających, przewodzonych i promieniowanych zaburzeń, włączając w to wyładowania elektrostatyczne (ESD). Określono procedury pomiaru ITE i określono poziomy dopuszczalne, które są opracowane dla ITE w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Poniższa publikacja określa wymagania, które zapewnią odpowiedni poziom własnej odporności tak, że sprzęt będzie działać zgodnie z przeznaczeniem w jego otoczeniu. Wymagania testowe są określone dla każdego rozważanego złącza

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55024:2011 - wersja polska
Tytuł Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów
Data publikacji 27-02-2013
Data wycofania 17-09-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55024:2010 [IDT], CISPR 24:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55024:2000 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/A2:2004 - wersja polska, PN-EN 55024:2000/IS1:2007 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 - wersja angielska