PN-EN 55022:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów

Zakres

CISPR 22:2008 odnosi się do urządzeń informatycznych (ITE). Podano procedury do pomiaru poziomu fałszywych sygnałów generowanych przez ITE i podano poziomy dopuszczalne w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz dla obu klas urządzeń, klasy A i B. Nie ma potrzeby wykonywania pomiarów w zakresie częstotliwości, w których nie są określone poziomy dopuszczalne. Celem tej publikacji jest określenie jednolitych wymagań dotyczących poziomu zakłóceń radiowych urządzeń zawartych w zakresie, ustalanie limitów na zakłócenia, na opisanie metod pomiaru i ujednolicenie warunków pracy i interpretacja wyników. Ta szósta edycja CISPR 22 uchyla i zastępuje piątą edycję opublikowaną w 2005 roku, jej poprawkę 1 (2005) i poprawkę 2 (2006). Niniejsze wydanie stanowi niewielką korektę. NOWOŚĆ! CISPR 22:2008 jest również dostępna jako norma IEC + CISPR 22:2008, która zawiera normę międzynarodową oraz jej wersję tzw. Redline, pokazującą wszystkie zmiany zawartości w stosunku do poprzedniej edycji

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55022:2011 - wersja polska
Tytuł Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów
Data publikacji 28-02-2013
Data wycofania 26-01-2015
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55022:2010 [IDT], EN 55022:2010/AC:2011 [IDT], CISPR 22:2008 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55022:2006 - wersja angielska, PN-EN 55022:2006/A2:2011 - wersja angielska, PN-EN 55022:2006/A1:2008 - wersja angielska
ICS 33.100.10, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja polska, PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07P