PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego

Zakres

Niniejsza część EN 50561 określa poziomy dopuszczalne i metody pomiaru charakterystyk zaburzeń radioelektrycznych urządzeń komunikacyjnych użytku domowego wykorzystujących jako medium transmisyjne sieć zasilającą niskiego napięcia. Niniejszą część EN 50561-1 stosuje się do urządzeń, które komunikują się przez to medium w zakresie częstotliwości 1,606 5 MHz do 30 MHz.
UWAGA Podobne urządzenia, które komunikują się po za tym zakresem częstotliwości, są przedmiotem badań i zostaną objęte inną Normą Europejską.
Podano procedury pomiaru dla sygnałów generowanych przez urządzenia i określono poziomy dopuszczalne dla zakresu częstotliwości 9 kHz do 400 GHz. Na częstotliwościach dla których nie podano poziomów dopuszczalnych pomiarów nie przeprowadza się.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50561-1:2013-12/AC:2015-01E
View FilePN-EN 50561-1:2013-12/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego
Data publikacji 17-12-2013
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50561-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55022:2011 - wersja angielska, PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07 - wersja polska, PN-EN 55022:2011/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 55022:2011 - wersja polska, PN-EN 55032:2012 - wersja angielska, PN-EN 55032:2012/AC:2013-10 - wersja angielska
ICS 33.100.01, 33.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN 50561-1:2013-12/AC:2015-01E