PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego

Zakres

Niniejsza część EN 50561 określa poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych charakterystycznych dla urządzeń użytku domowego wykorzystujących jako medium transmisyjne sieć zasilającą niskiego napięcia. Niniejszą część EN 50561 stosuje się do urządzeń, które komunikują się przez to medium w zakresie częstotliwości od 1,606 5 MHz do 30 MHz.
UWAGA Podobne urządzenia, które komunikują się poza tym zakresem częstotliwości, są przedmiotem badań i zostaną objęte inną Normą Europejską.
Podano procedury pomiaru dla sygnałów generowanych przez urządzenia i określono poziomy dopuszczalne dla zakresu częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz. Na częstotliwościach, dla których nie określono poziomów dopuszczalnych, pomiarów się nie przeprowadza.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50561-1:2013-12/AC:2015-01E
View FilePN-EN 50561-1:2013-12/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego
Data publikacji 17-12-2013
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50561-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55022:2011 - wersja angielska, PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07 - wersja polska, PN-EN 55022:2011/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 55022:2011 - wersja polska, PN-EN 55032:2012 - wersja angielska, PN-EN 55032:2012/AC:2013-10 - wersja angielska
ICS 33.100.01, 33.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN 50561-1:2013-12/AC:2015-01E, PN-EN 50561-1:2013-12/Ap1:2018-11E