PN-EN 55032:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji

Zakres

Niniejszy dokument CISPR odnosi się do urządzeń multimedialnych (MME) przeznaczonych głównie do użytku zawodowego, których znamionowa wartość skuteczna napięcia zasilania nie przekracza 600V. W dokumencie rozpatrywane są dwie klasy badanych urządzeń (klasa A i klasa B) oraz dwa rodzaje środowisk (mieszkaniowe i niemieszkaniowe). Celem niniejszego dokumentu jest: 1) Ustanowienie wymagań, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony widma radiowego, tak aby umożliwić poprawne działanie usług radiowych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz. 2) Określenie procedur, w celu zapewnienia odtwarzalności pomiarów i powtarzalności wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55032:2012/AC:2013-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55032:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji
Data publikacji 02-07-2012
Data wycofania 26-01-2015
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55032:2012 [IDT], CISPR 32:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 33.100.10, 33.160.60
Zastąpiona przez PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja polska, PN-EN 55103-1:2012/A1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 55032:2015-09 - wersja polska, PN-EN 55032:2015-09 - wersja angielska, PN-EN 55013:2013-09 - wersja angielska, PN-EN 50561-1:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 55103-1:2012 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 55032:2012/AC:2013-10E