PN-EN 14662-3:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14662-3:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 3: Automatyczne pobieranie próbek za pomocą pompy i analiza in situ metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę zgodną z metodą referencyjną UE do oznaczania benzenu w powietrzu atmosferycznym w celu porównywania wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi w odniesieniu do jednego roku. Podano wytyczne do pomiarów z użyciem automatycznych chromatografów gazowych i zatwierdzania ich typu oraz wymagania dotyczące pomiarów w terenie. Dotyczy oznaczania par benzenu w powietrzu, w zakresie stężeń od 0 mikrogramów/m3 do 50 mikrogramów/m3. Ten zakres stężeń benzenu odpowiada zakresowi stężeń podczas badania do celów certyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-3:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 3: Automatyczne pobieranie próbek za pomocą pompy i analiza in situ metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 14-03-2008
Data wycofania 29-01-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-3:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14662-3:2005 - wersja angielska
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 14662-3:2016-01 - wersja angielska