PN-EN 14662-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 2: Pobieranie próbek za pomocą pompy, desorpcja rozpuszczalnikiem i analiza metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano ogólne wskazówki pobierania próbek i analizy zawartości benzenu w powietrzu w zakresie od 0,5 mg/m3 do 50 mg/m3, w próbce powietrza o objętości 1 m3, zwykle pobieranej przez 24 h, a po desorpcji rozpuszczalnikiem analizowanej przy pomocy kapilarnej chromatografii gazowej

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-2:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 2: Pobieranie próbek za pomocą pompy, desorpcja rozpuszczalnikiem i analiza metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 22-02-2008
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14662-2:2005 - wersja angielska
ICS 13.040.20