PN-EN 14662-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 1: Pobieranie próbek za pomocą pompy, desorpcja termiczna i analiza metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę zgodną z metodą referencyjną UE do oznaczania benzenu w powietrzu atmosferycznym w celu porównywania wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi w odniesieniu do jednego roku. Podano ogólne wytyczne pobierania próbek i oznaczania benzenu w powietrzu, w zakresie stężeń od ok. 0,5 mikrograma/m3 do 50 mikrogramów/m3, metodą kapilarnej chromatografii gazowej przy zastosowaniu adsorpcji z użyciem pompy i desorpcji termicznej. Próbka pobierana jest przez 24 h. Górna granica zakresu pomiarowego zależy od pojemności sorpcyjnej sorbentu i liniowego dynamicznego zakresu kolumny chromatograficznej i detektora lub od zdolności dzielenia próbki w zastosowanym przyrządzie; dolna granica zależy od poziomu szumów detektora, ślepej próby benzenu i/lub czynników przeszkadzających na sorbencie

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-1:2009 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 1: Pobieranie próbek za pomocą pompy, desorpcja termiczna i analiza metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 19-06-2009
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14662-1:2005 - wersja angielska
ICS 13.040.20