PN-EN 14662-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14662-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 1: Pobieranie za pomocą pompy próbek do analizy metodą chromatografii gazowej po desorpcji termicznej

Zakres

Podano metodę zgodną z metodą referencyjną UE do oznaczania benzenu w powietrzu atmosferycznym w celu porównywania wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi w odniesieniu do jednego roku. Podano ogólne wytyczne pobierania próbek i oznaczania benzenu w powietrzu, w zakresie stężeń od ok. 0,5 mikrograma/m3 to 50 mikrogramów/m3, metodą kapilarnej chromatografii gazowej przy zastosowaniu adsorpcji z użyciem pompy i desorpcji termicznej. Próbka pobierana jest przez 24 h. Górna granica zakresu pomiarowego zależy od pojemności sorpcyjnej sorbentu i liniowego dynamicznego zakresu kolumny chromatograficznej i detektora lub od zdolności dzielenia próbki w zastosowanym przyrządzie; dolna granica zależy od poziomu szumów detektora, ślepej próby benzenu i/lub czynników przeszkadzających na sorbencie

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14662-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 1: Pobieranie za pomocą pompy próbek do analizy metodą chromatografii gazowej po desorpcji termicznej
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 19-06-2009
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14662-1:2005 [IDT]
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 14662-1:2009 - wersja polska