PN-EN ISO 13137:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych -- Wymagania i metody badania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące charakterystyki sprawności pomp zasilanych prądem z baterii, stosowanych do osobistego pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano również metody badania w celu wyznaczenia charakterystyki sprawności tego rodzaju pomp w określonych warunkach laboratoryjnych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do pomp zasilanych prądem z baterii, o nominalnym strumieniu objętości powyżej 10 ml ⋅ min−1, używanych w połączeniu z próbnikiem i medium pochłaniającym do pobierania próbek gazów, par, dymów, mgieł i włókien. Niniejszy dokument ma zastosowanie przede wszystkim do pomp o regulowanym przepływie.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13137:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych -- Wymagania i metody badania
Data publikacji 05-04-2023
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 13137:2022 [IDT], ISO 13137:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13137:2014-02 - wersja angielska
ICS 13.040.30, 23.080