PN-C-86027:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Materiały wybuchowe -- Oznaczanie prędkości detonacji

Zakres

Określono metodę pomiaru prędkości detonacji materiałów wybuchowych i lontów detonujących przy użyciu elektronicznego miernika czasu. Podano sposób przygotowania próbki i wykonanie pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-86027:1999 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe -- Oznaczanie prędkości detonacji
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ICS 71.100.30
Elementy dodatkowe PN-C-86027:1999/Az1:2003P