PN-EN ISO 11296-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11296-1:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 11296 określono wymagania i metody badań dotyczące systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, pracujących grawitacyjnie i pod maksymalnym ciśnieniem 0,5 bara 1). Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek jako wyrobów, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin z tworzyw sztucznych. Nie dotyczy ona rurociągów istniejących ani wypełnień przestrzeni między nimi. Niniejsza część ISO 11296 jest zgodna z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wszystkich stosowanych technik renowacji (patrz 3.1.2)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11296-1:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 18-01-2013
Data wycofania 24-04-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11296-1:2011 [IDT], ISO 11296-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13566-1:2004 - wersja polska
ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11296-1:2018-04 - wersja angielska