PN-EN ISO 16017-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Powietrze wnętrz, atmosferyczne i na stanowiskach pracy -- Pobieranie próbek i analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem rurki sorpcyjnej/desorpcji termicznej/kapilarnej chromatografii gazowej -- Część 1: Aspiracyjne pobieranie próbek

Zakres

Podano główne założenia pobierania próbek i analizy lotnych związków organicznych w powietrzu. Dotyczą one powietrza we wnętrzach, powietrza atmosferycznego i powietrza na stanowiskach pracy. Są niezbędne przy oznaczaniu szerokiej gamy lotnych związków organicznych łącznie z węglowodorami, węglowodorami chlorowanymi, estrami, eterami glikoli, ketonami i alkoholami o stężeniach poszczególnych związków od 5 ug/m3 do 100 ug/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16017-1:2006 - wersja polska
Tytuł Powietrze wnętrz, atmosferyczne i na stanowiskach pracy -- Pobieranie próbek i analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem rurki sorpcyjnej/desorpcji termicznej/kapilarnej chromatografii gazowej -- Część 1: Aspiracyjne pobieranie próbek
Data publikacji 14-12-2006
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 16017-1:2000 [IDT], ISO 16017-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16017-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.040.01