PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument, łącznie z EN 301 489-1, określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń szerokopasmowych systemów transmisji danych, jak wyszczególniono w Załączniku B. W niniejszym dokumencie nie podano specyfikacji technicznych dotyczących portu antenowego oraz emisji z portu obudowy urządzenia radiowego. Takie specyfikacje techniczne można znaleźć w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego. Niniejszy dokument określa warunki odnośnych badań, metody pomiarowe, wartości graniczne i kryteria działania szerokopasmowych systemów transmisji danych. W przypadku rozbieżności (na przykład dotyczących specyficznych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem i EN 301 489-1, postanowienia niniejszego dokumentu są nadrzędne. Klasyfikacja środowiskowa oraz wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są zgodne z EN 301 489-1, z wyjątkiem warunków specjalnych uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE [i.1], na warunkach podanych w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 10-08-2017
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05 - wersja angielska
ICS 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2021-05 - wersja angielska