PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych

Zakres

W niniejszym dokumencie, łącznie z EN 301 489-1, podano metody oceny kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń szerokopasmowych systemów transmisji danych, jak wyspecyfikowano w Załączniku A. W niniejszym dokumencie nie podano specyfikacji technicznych dotyczących portu antenowego oraz emisji z obudowy portu urządzenia radiowego. Takie specyfikacje techniczne można znaleźć w odpowiednich normach produktowych dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego. Niniejszy dokument specyfikuje warunki badań, metody oraz kryteria oceny wydajności szerokopasmowych systemów transmisji danych. W przypadku rozbieżności (na przykład dotyczących specyficznych warunków, definicji, skrótów) między niniejszym dokumentem i EN 301 489-1, postanowienia niniejszego dokumentu są nadrzędne. Klasyfikacja środowiskowa oraz wymagania dotyczące emisji i odporności wykorzystane w niniejszym dokumencie są zgodne z EN 301 489-1, z wyjątkiem specyficznych warunków uwzględnionych w niniejszym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych
Data publikacji 13-05-2013
Data wycofania 10-08-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08 - wersja angielska