PN-ISO 21528-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby Enterobacteriaceae, bez etapu przednamnażania, polegającą na zliczaniu kolonii wyrosłych na pożywce agarowej po inkubacji w temperaturze 37 stopni C lub alternatywnie 30 stopni C. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, sposób przeprowadzenia badań, sposób przedstawienia wyników, sprawozdanie z badań. W załączniku A (normatywnym) podano granice przedziału ufności do szacowania małych liczb

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 21528-2:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa
Data publikacji 02-09-2005
Data wycofania 23-08-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 21528-2:2004 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja polska