PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11290-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności

Zakres

Uwzględniono modyfikację pożywki do izolacji i test na hemolizę, odpowiednio zmieniając 4.3, 5.4.1, 5.4.2, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4. i 9.6.1.2, a także w całości wymieniając załącznik normatywny A oraz B.3 i B.4. Precyzję metody określono w dodanym nowym rozdziale 11, a wyniki badań międzylaboratoryjnych podano w dodanym nowym załączniku informacyjnym D. Dodano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności
Data publikacji 22-11-2005
Data wycofania 18-07-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 11290-1:1996/A1:2004 [IDT], ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11290-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 11290-1:2017-07 - wersja polska