PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby

Zakres

Uwzględniono modyfikację pożywki używanej do oznaczania liczby Listeria monocytogenes, zmieniając odpowiednio 6.4, 9.3.2, 9.3.3 i B.2. W całym tekście agar PALCAM zastąpiono pożywką agarową Listeria według Ottaviani i Agosti oraz zmieniono temperaturę inkubacji na 37 stopni C. Dodano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby
Data publikacji 21-11-2005
Data wycofania 25-07-2017
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 11290-2:1998/A1:2004 [IDT], ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja angielska