PN-EN 60601-2-10:2015-07/A1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stymulatorów nerwów i mięśni

Zakres

W Przedmowie, w jedenastym akapicie zastąpiono IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez “IEC 60601-1”. W drugim akapicie we Wprowadzeniu zastąpiono “IEC 60601-1 (trzecia edycja 2005+Zmiana 1)” przez “IEC 60601-1”. W Podrozdziale 201.1, w odsyłaczu 1) zastąpiono “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez “IEC 60601-1”. W trzeciej linii Podrozdziału 201.2 zastąpiono “IEC 60601-1-2:2007” przez “IEC 60601-2” i w siódmej linii zastąpiono “IEC 60601-1:2005” przez “IEC 60601-1”. W ósmej linii Podrozdziału 201.2 usunięto Zmianę 1:2012. W trzeciej linii Podrozdziału 201.3 zastąpiono “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez IEC 60601-1”. W Podrozdziale 201.12.2 skorygowano tytuł do postaci “Usability of ME EQUIPMENT”. W Podrozdziale 201.13 skorygowano tytuł do postaci “Hazardous situations and fault conditions for ME EQUIPMENT”. W Rozdziale 202 zastąpiono tytuł “Electromagnetic compatibility – Requirements and tests” przez “Electromagnetic disturbances – requirements and tests” oraz w pierwszej linii zastapiono “IEC 60601-1-2:2007” przez “IEC 60601-2”. W Rozdziale 202 również zastapiono 3 następne linie: “202.6.1 Emissions, 202.6.1.1.2 Tests, a) Patient cables” przez “202.7.1.11 PATIENT-coupled cables”. Dwie pierwsze linie: “202.6.2 *Immunity, 202.6.2.1.5 PATIENT-coupled ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS” zastąpiono przez “202.8.3 Termination of PATIENT-coupled parts”. W Indeksie terminów zdefiniowanych zastąpiono wszystkie przypadki “IEC 60601-1:2005+A1:2012” przez “IEC 60601-1”.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-10:2015-07/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stymulatorów nerwów i mięśni
Data publikacji 13-02-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-10:2015/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-10:2012/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.60