PN-EN 60601-2-10:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stymulatorów nerwów i mięśni

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania bezpieczeństwa STYMULATORÓW nerwów i mięśni, zdefiniowanych w Podrozdziale 201.3.204, stosowanych w praktyce medycyny fizykalnej, zwanych dalej URZĄDZENIAMI ME. Obejmuje to przezskórne elektryczne STYMULATORY nerwów (TENS) oraz elektryczne STYMULATORY mięśni (EMS).
UWAGA: STYMULATOR mięśni może być również znany jako STYMULATOR neuromięśniowy.
Wykluczone są następujące URZĄDZENIA ME:
URZĄDZENIA ME przeznaczone do implantacji lub do przyłączenia do implantowanych elektrod,
URZĄDZENIA ME przeznaczone do stymulacji mózgu (np. URZĄDZENIA ME do terapii elektrowstrząsowej),
URZĄDZENIA ME do badań neurologicznych,
zewnętrzne stymulatory serca (patrz IEC 60601-2-31),
URZĄDZENIA ME przeznaczone do diagnozy uśrednionych potencjałów wywołanych (patrz IEC 60601-2-40),
URZĄDZENIA ME przeznaczone do elektromiografii (patrz IEC 60601-2-40),
URZĄDZENIA ME przeznaczone defibrylacji serca (patrz IEC 60601-2-4).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-10:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stymulatorów nerwów i mięśni
Data publikacji 29-07-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-10:2015 [IDT], IEC 60601-2-10:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-10:2006 - wersja polska
ICS 11.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-10:2015-07/A1:2017-02E