PN-EN 60601-2-40:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych

Zakres

Niniejsza norma szczegółowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO ELEKTROMIOGRAFÓW i URZĄDZEŃ do REJESTRACJI BIOPOTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH, zwanych URZĄDZENIAMI ME.
UWAGA: Urządzenia z wykorzystanym mięśniowym sprzężeniem zwrotnym, gdzie wychwycenie skurczu mięśnia jest oparte na elektromiografii, znajdują się w zakresie niniejszej normy szczegółowej.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony do zastosowania tylko w urządzeniach ME, lub tylko do SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME, odpowiednio.
Następujące URZĄDZENIA ME zostały wyłączone:
URZĄDZENIA ME przeznaczone do elektrycznych przezskórnych stymulatorów nerwu i elektrycznych stymulatorów mięśnia (URZĄDZENIA ME obejmuje IEC 60601-2-10).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-40:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-40:2019 [IDT], IEC 60601-2-40:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-40:2005 - wersja polska
ICS 11.040.55