PN-ISO 16649-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli z zastosowaniem metody płytkowej w temperaturze 44 stopni C w pożywce stałej, zawierającej składnik chromogenny w celu wykrycia enzymu beta-glukuronidazy. Zdefiniowano termin beta-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli oraz oznaczanie liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Opisano zasadę metody, stosowane rozcieńczalniki i pożywki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbki do badań, sposób postępowania, obliczanie i sposób podawania wyników, sprawozdanie z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 16649-2:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
Data publikacji 22-03-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 16649-2:2001 [IDT]
ICS 07.100.30