PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp

Zakres

W niniejszym dokumencie określono horyzontalną metodę wykrywania Salmonella. Ma ona zastosowanie do:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i do żywienia zwierząt;
— próbek środowiskowych pobranych w obszarze produkcji i obrotu żywności;
— próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej, takich jak odchody zwierzęce, kurz, wymazy.
Dzięki niniejszej horyzontalnej metodzie większość, serowarów Salmonella może być wykryta. Do wykrywania niektórych określonych, serowarów mogą być potrzebne dodatkowe etapy hodowli. Procedurę dla Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi, opisano w Załączniku D.
Selektywno-namażająca zmodyfikowana półpłynna pożywka namnażająca agarowa Rappaporta-Vassiliadisa (MSRV) przeznaczona jest do wykrywania wykazujących ruch Salmonella, a w związku z tym nie jest odpowiednia do wykrywania nieruchliwych szczepów Salmonella.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp
Data publikacji 16-11-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6579-1:2017 [IDT], ISO 6579-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6579:2003 - wersja polska, PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11 - wersja polska, PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 - wersja polska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09E