PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp

Zakres

Niniejszy dokument określa horyzontalną metodę wykrywania Salmonella. Ma on zastosowanie do:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i żywienia zwierząt;
— próbek środowiskowych pobranych w obszarze produkcji i obrotu żywności;
— próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej, takich jak kał zwierzęcy, kurz, wymazy.
Dzięki niniejszej horyzontalnej metodzie większość serotypów Salmonella może być wykryta. Do wykrywania pewnych określonych serotypów, mogą być potrzebne dodatkowe etapy hodowli. Procedurę dla Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi, opisano w Załączniku D.
Selektywno-namażająca zmodyfikowana półpłynna pożywka namnażająca agarowa Rappaport-Vassiliadis (MSRV) przeznaczona jest do wykrywania wykazujących ruch Salmonella, a w związku z tym nie jest odpowiednia do wykrywania niewykazujących ruchu szczepów Salmonella.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp
Data publikacji 04-04-2017
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6579-1:2017 [IDT], ISO 6579-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6579:2003 - wersja polska, PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11 - wersja polska
ICS 07.100.30