PN-EN ISO 6579:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.

Zakres

Opisano horyzontalną metodę wykrywania Salmonella spp. w żywności i w paszach. Zamieszczono definicję drobnoustrojów Salmonella i ich wykrywania. Podano zasadę metody, pożywki, odczynniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania oraz sposób oceny wyników. Metoda wykrywania Salmonella wymaga czterech kolejnych etapów - diagram kolejności postępowania przedstawiono w załączniku A (normatywnym). W załączniku B (normatywnym) podano skład i sposób przygotowania pożywek i odczynników. W załączniku C (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6579:2003 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
Data publikacji 09-07-2003
Data wycofania 04-04-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6579:2002 [IDT], ISO 6579:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6579:2002 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007P, PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007E, PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11P