PN-EN 12080+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12080:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne

Zakres

Określono parametry jakościowe łożysk tocznych do maźnic kolejowych niezbędne do zapewnienia niezawodności funkcjonowania taboru kolejowego w sieci kolei europejskiej. Zawarto wymagania metalurgiczne i materiałowe, jak również geometryczne i wymiarowe. Podano metody zapewnienia jakości i homologacji łożysk. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Podano 13 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12080+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12080:2007+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12080:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 12080:2008 - wersja angielska
ICS 45.040, 21.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 12080:2017-10 - wersja angielska