PN-K-02040-5:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tabor kolejowy -- Napisy i znaki -- Napisy i znaki dotyczące okresowych napraw i przeglądów

Zakres

Podano wzory napisów i znaków dotyczących okresowych napraw i przeglądów pojazdów szynowych, zgodnych z instrukcjami i wymaganiami umów międzynarodowych RIV i RIC oraz kartami UIC. Określono wytyczne stosowania tych napisów i znaków oraz ich rozmieszczenie na pojazdach

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-02040-5:1996 - wersja polska
Tytuł Tabor kolejowy -- Napisy i znaki -- Napisy i znaki dotyczące okresowych napraw i przeglądów
Data publikacji 05-02-1996
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.01
Elementy dodatkowe PN-K-02040-5:1996/Az1:2000P