PN-ISO 10095:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny -- Metoda wykorzystująca wysoko sprawną chromatografię cieczową

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości kofeiny w zwykłych i odkofeinowanych ziarnach kawy zielonej oraz palonej, a także w zwykłym i odkofeinowanym ekstrakcie kawy, za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Podano zasadę metody, stosowane odczynniki i aparaturę. Ustalono sposób pobierania i przygotowania próbek, sposób wykonania oznaczania, wyrażania wyników oraz sporządzania protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10095:1997 - wersja polska
Tytuł Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny -- Metoda wykorzystująca wysoko sprawną chromatografię cieczową
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 229, Kawy, Herbaty i Kakao
Wprowadza ISO 10095:1992 [EQV]
ICS 67.140.20