PN-A-79011-8:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Koncentraty spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego

Zakres

Opisano metody oznaczania zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego w koncentratach spożywczych, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79011-8:1998 - wersja polska
Tytuł Koncentraty spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.050