PN-A-79011-3:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Koncentraty spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości wody

Zakres

Podano sześć metod wagowych oznaczania zawartości wody w koncentratach spożywczych, w określonych warunkach oraz metodę destylacyjną, polegającą na destylacji wody wraz z cieczą nie mieszającą się z wodą

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79011-3:1998 - wersja polska
Tytuł Koncentraty spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości wody
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.050