PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 492,60  PLN Z VAT: 605,90  PLN
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej

Zakres

Opisano wymagania ogólne i dodatkowe metody badania kabli jednożyłowych, wstępnie skręconych, o izolacji z przesyconego papieru oraz kabli trzyżyłowych również izolowanych przesyconym papierem

* wymagane pola

Bez VAT: 492,60  PLN Z VAT: 605,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska
Tytuł Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej
Data publikacji 15-07-2003
Liczba stron 797
Grupa cenowa XN
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 621 S1:1996 [IDT], HD 621 S1:1996/A1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-E-90250:1976 - wersja polska, PN-E-90251:1976 - wersja polska, PN-E-90250:1976/Az3:1999 - wersja polska
ICS 29.060.20