PN-A-82055-12:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(IV)

Zakres

Omówiono nastepujące metody badań: wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukcyjnych siarczany (IV); określanie niektórych gatunków beztlenowych bakterii przetrwalnikujących najczęściej występujących w mięsie i przetworach mięsnych; wykrywanie obecności toksyny Clostridium botulinum w hodowlach badanych szczepów i próbkach żywności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-12:1997 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(IV)
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1983 - wersja polska
ICS 07.100.30