Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne

Zakres

W normie podano ogólne wytyczne dotyczące pobierania, przechowywania i przygotowania próbek różnych rodzajów przetworów mięsnych. W przypadku konserw sposób pobierania próbek zależy od kształtu puszki, co pokazano na 4 rysunkach. Opisano sposób wykonania posiewów, badań bakterioskopowych i badań bakteriologicznych (zgodnie z planem badań podanym w tabeli). Podano szczegółową interpretację wyników oznaczania drobnoustrojów tlenowych, obecności drobnoustrojów proteolitycznych, oznaczania pałeczek z grupy coli i z grupy odmieńca (proteus), enterokoków, wykrywania gronkowców chorobotwórczych, oznaczania beztlenowych laseczek przetrwalnikujących i obecności pałeczek Salmonella. Do normy dołączono 5 załączników opisujących kolejno: 1. wykrywanie beztlenowych laseczek przetrwalnikujących, 2. Przygotowanie sprzętu do pobierania i przygotowania próbek, 3. Podłoża i roztwory podstawowe; skład i przygotowanie, 4. Barwniki i odczynniki, 5. Próba szczelności.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82054:1983 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne
Data publikacji 11-11-1983
Data wycofania 07-01-1999
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1973 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-A-82055-11:1997 - wersja polska, PN-A-82055-6:1994 - wersja polska, PN-A-82055-8:1994 - wersja polska, PN-A-82055-2:1994 - wersja polska, PN-A-82055-9:1994 - wersja polska, PN-A-82055-3:1994 - wersja polska, PN-A-82055-12:1997 - wersja polska, PN-A-82055-7:1997 - wersja polska, PN-A-82055-10:1997 - wersja polska, PN-A-82055-14:1997 - wersja polska, PN-ISO 13720:1999 - wersja polska, PN-A-82055-4:1997 - wersja polska