PN-A-82056:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory mięsne -- Konserwy -- Badania organoleptyczne i fizyczne

Zakres

Omówiono badania konserw mięsnych, drobiowych oraz konserw z dodatkiem warzyw i innych produktów niemięsnych (jak np: ryż, makaron). Badania te obejmują: organoleptyczną ocenę opakowań (wygląd, sposób pakowania, znakowanie itd.; ocenie podlega 6 cech), badanie zawartości konserwy (na powierzchni i przekroju, ocenia się 9 cech m. in. barwę, konsystencje, smak, kruchość) i badania fizyczne (obejmują 8 oznaczań, m. in. wykrywanie bombazu, oznaczanie zanieczyszczeń mechanicznych, oznaczanie części stałych i płynnych). Zamieszczono 6 wzorów do obliczania wyników i tabele z dokładnością ważenia konserw w zależności od masy produktu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82056:1985 - wersja polska
Tytuł Przetwory mięsne -- Konserwy -- Badania organoleptyczne i fizyczne
Data publikacji 29-03-1985
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82056:1959 - wersja polska
ICS 67.120.10