PN-A-82055-4:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych

Zakres

Podano metody badania szczelności konserw w opakowaniach metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych. Określono zakres stosowania metod, zasadę oznaczania, sposób wykonywania badań oraz odczytywania i interpretacji wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-4:1997 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych
Data publikacji 24-02-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1983 - wersja polska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-A-82055-4:1997/Az1:2002P