PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową

Zakres

Podano sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań. Opisano wykonanie badania oraz interpretację badań i postępowanie z badanymi konserwami. Ustalono okres ważności wyników badań termostatowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-5:1994 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82053:1981 - wersja polska
ICS 07.100.30