PN-EN ISO 636:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 636:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Podano wymagania dotyczące klasyfikacji prętów i drutów do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa. Jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J dla stopiwa

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 636:2008 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 06-10-2008
Data wycofania 04-02-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 636:2008 [IDT], ISO 636:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1668:2000 - wersja polska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 636:2016-02 - wersja angielska