PN-EN 1668:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 636:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa -- Klasyfikacja

Zakres

Podano zasady oznaczania prętów, drutów i stopiwa w stanie bezpośrednio po spawaniu łukowym elektrodą wolframową w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 N/mm2

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1668:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa -- Klasyfikacja
Data publikacji 07-12-2000
Data wycofania 06-10-2008
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 1668:1997 [IDT]
Zastępuje PN-M-69420:1988 - wersja polska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 636:2008 - wersja angielska, PN-EN ISO 636:2008 - wersja niemiecka