PN-EN 12823-1:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej -- Część 1: Pomiar all-E-retinolu i 13-Z-retinolu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano oznaczanie witaminy A w artykułach żywnościowych, metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Niniejszą metodę zwalidowano w badaniach międzylaboratoryjnych używając próbek margaryny i mleka w proszku o zawartości all-E-retinolu na poziomie od 653 μg/100 g do 729 μg/100 g a także 13-Z-retinolu na poziomie od 30 μg/100 g do 39 μg/100 g. Oznaczanie zawartości witaminy A wykonano na podstawie pomiaru all-E-retinolu, 13-Z-retinolu i β-karotenu. Niniejsza część obejmuje pomiar all-E-retinolu i 13-Z-retinolu. Ekstrakt uzyskany po zmydlaniu w tej metodzie może być użyty do oznaczania β-karotenu, jak opisano w EN 12823-2:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurements of β-carotene. W tym przypadku aby zapobiec izomeryzacji i utlenieniu β-karotenu, preferowana temperatura zmydlania nie powinna być wyższa niż 80 °C

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12823-1:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej -- Część 1: Pomiar all-E-retinolu i 13-Z-retinolu
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 12823-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12823-1:2002 - wersja polska
ICS 67.050