PN-EN 14152:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy B2 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano oznaczanie witaminy B2 w żywności metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją fluoroscencyjną. Niniejszą metodę zwalidowano w dwóch badaniach międzylaboratoryjnych. Pierwsze badanie dotyczyło analizy próbek mleka w proszku i wątroby wieprzowej w zakresie od 1,45 mg/100 g do 10,68 mg/100 g. Drugie badanie dotyczyło analizy próbek roztworu do żywienia w tubie, żywności dla małych dzieci, mleka w proszku, posiłku z owocami, drożdży, zbóż i czekolady w proszku w zakresie od 0,21 mg/100 g do 87,1 mg/100 g. Witamina B2 jest ułamkiem masowym całkowitej zawartości ryboflawiny łącznie z jej fosforylowanymi pochodnymi.
W celu dalszych informacji dotyczących walidacji, patrz Rozdział 8 i Załącznik B.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14152:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy B2 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 24-07-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 14152:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14152:2004 - wersja polska, PN-EN 14152:2004/AC:2006 - wersja polska
ICS 67.050