PN-EN 14164:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy B6 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano oznaczanie witaminy B6 w artykułach żywnościowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Witamina B6 jest ułamkiem masowym sumy pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy łącznie z jej formami fosforylowanymi oznaczanymi jako pirydoksyna. Formy β- glukozylowane nie są brane pod uwagę. Mogą one być oznaczane metodą podaną w EN 14663 [1] za pomocą której oznacza się inne witaminy niż B6 (pirydoksal, pirydoksamina i pirydoksyna), które są indywidualnie wydzielane i określane ilościowo. Trzecią Normą Europejską jest EN 14166 [2] do oznaczana całkowitej zawartości witaminy B6 metodą mikrobiologiczną.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14164:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie witaminy B6 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 19-08-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 14164:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14164:2009 - wersja polska
ICS 67.050