PN-EN 1052-2:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań murów -- Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę określania wytrzymałości na zginanie małych próbek muru dla dwóch głównych osi obciążenia. Podano definicje dwóch terminów. Podano wskazówki dotyczące przygotowania próbek, kondycjonowania wymaganego przed badaniem, maszyny badawczej, metody badania, metody obliczania oraz treści raportu z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1052-2:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Metody badań murów -- Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie
Data publikacji 01-06-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1052-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1052-2:2001 - wersja polska
ICS 91.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08E